Dokumenty z 21. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 15.12.2022 v zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave.