Valné zhromaždenie

Dokumenty z 19. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 21.06.2019 v Bratislave.

Dokumenty zo 17. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 02.03.2017 v Bratislave.

Dokumenty z 15. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 19.5.2015 v Bratislave.

Dokumenty zo 14. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 1.4.2014 v Bratislave.

Dokumenty z 13. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 23.4.2013 v Bratislave.