Valné zhromaždenie

Dokumenty z 21. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 15.12.2022 v zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave.

Dokumenty z 20. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 25.03.2021 online formou.

Dokumenty z 19. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 21.06.2019 v Bratislave.

Dokumenty zo 17. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 02.03.2017 v Bratislave.

Dokumenty z 15. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 19.5.2015 v Bratislave.