Dokumenty zo 17. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 02.03.2017 v Bratislave.