Odborná skupina Šturec

Informácie o aktivitách súvisiacich s obnovou lode "Šturec" a zriadením lodného múzea. Vlečný remorkér "Šturec" bol v roku 2012 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Správcom pamiatky je Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy v Bratislave.
Odborným gestorom je Slovenský plavebný kongres (SPK) prostredníctvom Odbornej skupiny ŠTUREC (OS ŠTUREC), ktorá bola zriadená predsedníctvom SPK dňa 11.4.2013.

Slovenský plavebný kongres aj v roku  2014 pokračoval prostredníctvom Odbornej skupiny Šturec (OS Šturec) ako odborný gestor v spolupráci pri aktivitách týkajúcich sa obnovy lode Šturec, ktorá je v správe Dopravného múzea Bratislava, Slovenského technického múzea v Košiciach.

Čítať ďalej: Správa o činnosti odbornej skupiny ŠTUREC za obdobie apríl 2014 – december 2014

Prehľad histórie remorkéra Šturec od jeho postavenia v roku 1937 až po súčasné aktivity na jeho obnove ako národnej kultúrnej pamiatky. Článok bude priebežne dopĺňaný.

Čítať ďalej: História a aktivity na obnove remorkéra Šturec

 

Slovenský plavebný kongres v roku 2013 okrem iného pokračoval ako odborný gestor v spolupráci pri aktivitách týkajúcich sa obnovy lode Šturec, ktorá prešla do správy Dopravného múzea Bratislava, Slovenského technického múzea v Košiciach.

Základné parametre lode Šturec sú dĺžka L=56,00 m; šírka B=9,00 m; výška boku trupu H=2,50 m; ponor stredný T=1,45 m; maximálna výška pevného bodu nad kýlom Hfix=6,85 m; celkový výkon hlavných motorov P=2x368 kW/500 k; celková hmotnosť plavidla G=330 ton.

Čítať ďalej: Správa o činnosti odbornej skupiny ŠTUREC za obdobie jún 2013 – apríl 2014