Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu
 Meno Funkcia Kontakt
Ing. Vladimír Novák predseda
Ing. Pavel Virág podpredseda
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. podpredseda
Ing. Roman Cabadaj, PhD. tajomník
Ing. Štefan Chalupka hospodár
Ing. Martin Boroš člen
Ing. Jozef Farkaš člen