Konferencie a semináre

Informácie o konferenciách a seminároch.

Slovenský plavebný kongres a České plavební a vodocestné sdružení si Vás dovoľujú pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou 31. PLAVEBNÉ DNI, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septembra 2023 v Hoteli Kormorán v Šamoríne pod záštitou Andreja Doležala, ministra dopravy Slovenskej republiky a Romana Havlíčka, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Čítať ďalej: Pozvánka na 31. Plavebné dni 2023

V dňoch 18. - 20. 9. 2013 sa v Žiline, v hoteli Holiday Inn, uskutočnila celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 27. Plavebné dni 2013. Koná sa každé dva roky, a to striedavo v Slovenskej republike a Českej republike. Venuje sa aktuálnym otázkam z oblasti rozvoja a modernizácie vodných ciest a ich súčastí, ako aj samotného rozvoja vnútrozemskej plavby v rámci dopravnej sústavy.

Čítať ďalej: 27. Plavebné dni 2013