Konferencie a semináre

Informácie o konferenciách a seminároch.

V dňoch 18. - 20. 9. 2013 sa v Žiline, v hoteli Holiday Inn, uskutočnila celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 27. Plavebné dni 2013. Koná sa každé dva roky, a to striedavo v Slovenskej republike a Českej republike. Venuje sa aktuálnym otázkam z oblasti rozvoja a modernizácie vodných ciest a ich súčastí, ako aj samotného rozvoja vnútrozemskej plavby v rámci dopravnej sústavy.

Čítať ďalej: 27. Plavebné dni 2013