Konferencie a semináre

Informácie o konferenciách a seminároch.

Slovenský plavebný kongres a České plavební a vodocestné sdružení si Vás dovoľujú pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou 29. PLAVEBNÉ DNI, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septembra 2017, vo Wellness Hotel Patince pod záštitou Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a Stanislava Fialíka, splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Čítať ďalej: Pozvánka na 29. Plavebné dni 2017

V dňoch 18. - 20. 9. 2013 sa v Žiline, v hoteli Holiday Inn, uskutočnila celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 27. Plavebné dni 2013. Koná sa každé dva roky, a to striedavo v Slovenskej republike a Českej republike. Venuje sa aktuálnym otázkam z oblasti rozvoja a modernizácie vodných ciest a ich súčastí, ako aj samotného rozvoja vnútrozemskej plavby v rámci dopravnej sústavy.

Čítať ďalej: 27. Plavebné dni 2013