Informácie o činnosti SPK - odborné exkurzie, konferencie, semináre.

Informácie o odborných exkurziách organizovaných Slovenským plavebným kongresom.

Informácie o konferenciách a seminároch.

Informácie o aktivitách súvisiacich s obnovou lode "Šturec" a zriadením lodného múzea. Vlečný remorkér "Šturec" bol v roku 2012 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Správcom pamiatky je Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy v Bratislave.
Odborným gestorom je Slovenský plavebný kongres (SPK) prostredníctvom Odbornej skupiny ŠTUREC (OS ŠTUREC), ktorá bola zriadená predsedníctvom SPK dňa 11.4.2013.