Slovenský plavebný kongres a České plavební a vodocestné sdružení si Vás dovoľujú pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou 31. PLAVEBNÉ DNI, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septembra 2023 v Hoteli Kormorán v Šamoríne pod záštitou Andreja Doležala, ministra dopravy Slovenskej republiky a Romana Havlíčka, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Podrobné informácie k podujatiu nájdete v priloženej pozvánke.