Odborné exkurzie

Informácie o odborných exkurziách organizovaných Slovenským plavebným kongresom.

Slovenský plavebný kongres uskutočnil dňa 27. septembra 2012 pre svojich členov tematický zájazd na Vážsku vodnú cestu s plavbou na úseku Vodné dielo Kráľová - Vodné dielo Selice.

Čítať ďalej: Tematický zájazd na Vážsku vodnú cestu

Slovenský plavebný kongres uskutočnil v termíne od 24. do 27. mája 2007 pre svojich členov študijnú cestu na nemecký úsek labskej vodnej cesty s prehliadkou prístavov Drážďany, Magdeburg a mimoúrovňového križovania Labe s prieplavom Mittellandkanal s nasledovným priebehom:

Čítať ďalej: Tematický zájazd "Labská vodná cesta"