Slovenský plavebný kongres uskutočnil dňa 27. septembra 2012 pre svojich členov tematický zájazd na Vážsku vodnú cestu s plavbou na úseku Vodné dielo Kráľová - Vodné dielo Selice.

Program zájazdu bol nasledovný:

7:15 – 7:30 pristavený autobus pred budovou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nám. slobody č.6, 810 05 Bratislava
7:30 odjazd autobusu z Bratislavy
9:00 príjazd autobusom na VD Kráľová
9:00 – 10:15 prehliadka VD Kráľová
10:30 – 13:30 plavba loďou na úseku VD Kráľová – VD Selice
13:30 – 15:00 prehliadka VD Selice
15:00 pristavený autobus na VD Selice
15:15 odjazd autobusu z VD Selice
17:00 príjazd do Bratislavy (totožný z miestom odjazdu)