Vitajte na stránke Slovenského plavebného kongresu!

Slovenský plavebný kongres (SPK) je dobrovoľným záujmovým združením, ktorého poslaním je propagácia, rozvoj a uplatnenie odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a prevádzke vodných ciest, plavebných objektov a prístavov, a vodnej dopravy ako takej, v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu. SPK združuje radu odborníkov z oblasti vodných ciest a plavby.

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o činnosti SPK, vrátane publikácií, odborných článkov. Nechýbajú tu stanoviská SPK k aktuálne prerokovávaným otázkam vodných ciest a plavby, správy a prezentácie z konferencií, seminárov a odborných exkurzií. Na stiahnutie je tiež k dispozícii prihláška za člena SPK.

Akékoľvek podnety alebo otázky k webovej stránke SPK radi uvítame na e-mailovej adrese .