Slovenský plavebný kongres uskutočnil v termíne od 24. do 27. mája 2007 pre svojich členov študijnú cestu na nemecký úsek labskej vodnej cesty s prehliadkou prístavov Drážďany, Magdeburg a mimoúrovňového križovania Labe s prieplavom Mittellandkanal s nasledovným priebehom:

 

24. 5. 2007:

- transfer: Bratislava – okolie št. hranice ČR-SRN (autobusom),

25. 5. 2007:

- transfer: okolie št. hranice ČR-SRN – Drážďany (autobusom),

- prehliadka prístavu Drážďany,

- transfer: Drážďany – Lipsko (autobusom), ubytovanie v hoteli,

26. 5. 2007:

- transfer: Lipsko - Magdeburg  (autobusom),

- prehliadka prístavu Magdeburg,

- plavba po LVC v úseku Magdeburg – križovatka Mittellandkanal/Elbe,

- prehliadka prieplavného mosta vrátane technologického vybavenia,

- návrat do Magdeburgu (Lipska), ubytovanie (autobusom)

27. 5. 2007:

- transfer: Magdeburg (Lipsko) – Bratislava, via Meissen (autobusom)

- prehliadka Míšenskej manufaktúry.

 

Prílohy
Download this file (text_MLK-Elbe_komplet.pdf)Informácie o Labe a M-L-K[01]579 kB