Valné zhromaždenie

Dokumenty zo 14. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 1.4.2014 v Bratislave.

Dokumenty z 13. Valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré sa konalo dňa 23.4.2013 v Bratislave.