Informácie a stanoviská

Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu pripravilo stanovisko k štúdii BAUM, ktoré predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák odovzdal dňa 31.1.2014 počas  verejného prerokovania predmetnej štúdie, ktorého sa osobne zúčastnil spolu s ďalšími členmi Slovenského plavebného kongresu.

Čítať ďalej: Informácia predsedníctva Slovenského plavebného kongresu k štúdii BAUM

Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu pripravilo stanovisko k Energetickej politike SR, ktoré predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák odovzdal dňa 25.10.2013 počas verejného prerokovania predmetnej politiky, ktorého sa osobne zúčastnil.

Čítať ďalej: Informácia predsedníctva Slovenského plavebného kongresu k verejnému prerokovaniu Energetickej...

Predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák sa zúčastnil, na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Vojtěcha Mynářa, otvorenia vernisáže výstavy k projektu D-O-L a následnej sprievodnej odbornej diskusie s odborníkmi z Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska na tému uvažovaného projektu D-O-L.