Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu pripravilo stanovisko k štúdii BAUM, ktoré predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák odovzdal dňa 31.1.2014 počas  verejného prerokovania predmetnej štúdie, ktorého sa osobne zúčastnil spolu s ďalšími členmi Slovenského plavebného kongresu.

Štúdia BAUM by mala byť podkladom, resp. podnetom pre zmeny územného plánu a vypracovanie príslušných územnoplánovacích dokumentácií v lokalite Bratislavy a okolitých slovenských a rakúskych obcí. Súčasťou štúdie a diskusií k nej je aj návrh biokoridoru a úvahy o prípadnom vodnom diele Bratislava. Projekt BAUM je financovaný cez Program slovensko – rakúskej cezhraničnej spolupráce na roky 2007 – 2013.

Stanovisko predsedníctva SPK k štúdii BAUM tvorí prílohu tejto informácie.

 

V Bratislave, 30.1.2014

Ing. Vladimír Novák
predseda SPK

Prílohy
Download this file (stanovisko_studia_BAUM_30_01_2014.pdf)Stanvisko k štúdii BAUM[ ]36 kB