Dňa 2.4.2014 sa v Prahe uskutočnila 20. valná hromada Českého plavebního a vodocestného sdružení, ktorého sa za Slovenský plavebný kongres zúčastnil jeho predseda Ing. Vladimír Novák. Valná hromada okrem iného prijala nasledovné uznesenie: