Dňa 21.6.2014 sa v českej obci Sudoměřice uskutočnila oslava pri príležitosti 75. výročia začiatku prevádzky Výklopníku – technickej pamiatky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Baťovho kanálu.

Oslavy sa na pozvanie starostu Obce Sudoměřice Stanislava Tomšeje zúčastnil aj predseda Slovenského plavebného kongresu Ing. Vladimír Novák, ktorý počas jej oficiálneho otvorenia okrem iného poďakoval za pozvanie na vydarenú akciu, odovzdal pozdravy od členskej základne SPK, pričom uviedol, že slovenskí kolegovia „pozitívne“ závidia českým kolegom nielen Výklopník, ale celkovo Baťov kanál. Na záver krátkeho príhovoru predseda SPK zaželal zúčastneným veľa úspechov pri ďalšom rozvoji cestovného ruchu na Baťovom kanáli a Výlopníku, ku ktorému sa pokúsi prispieť aj Slovenská republika prostredníctvom aktivít Agentúry rozvoja vodnej dopravy, najmä projektu MreNa, ktorý by mohol prispieť k uvažovanému prepojeniu Baťovho kanála s Dunajom vodnou cestou a tým zabezpečil rozvoj cestovného ruchu aj na spoločnom slovensko-rakúskom úseku rieky Morava.

Technická pamiatka Výklopník Sudoměřice bola vybudovaná v roku 1939. Zariadenie slúžilo k prekládke lignitového uhlia, ktoré sa privážalo po železničnej trati z neďalekej bane Tomáš v Ratíškoviciach. Podrobnejšie informácie nájdete na www.batak-pujcovnalodi.cz, prípadne www.batacanal.cz a www.obecsudomerice.cz.

Fotky z akcie tvoria prílohu tejto informácie.

 

V Bratislave 23.6.2014

Ing. Vladimír Novák
predseda SPK

 • Vyklopnik Sudomerice 21.6.2014
 • Description:

  Výklopník

 • Vyklopnik Sudomerice 21.6.2014
 • Description:

  Pohľad z Výklopníku

 • Vyklopnik Sudomerice 21.6.2014
 • Description:

  Spoločenský program

 • Vyklopnik Sudomerice 21.6.2014
 • Description:

  Príhovor starostu Sudoměřic Stanislava Tomšeje

 • Vyklopnik Sudomerice 21.6.2014
 • Description:

  Príhovor predsedu SPK Vladimíra Nováka

 • Vyklopnik Sudomerice 21.6.2014
 • Description:

  Vo Výklopníku