Dňa 15.6.2014 sa uskutočnila akcia Deň prístavov, ktorú pripravili Verejné prístavy, a.s. v spolupráci s ďalšími spoločnosťami zo štátnej správy, verejnej správy, ale aj súkromného sektora. Na Dni prístavov sa aktívne zúčastnil aj Slovenský plavebný kongres (SPK) v spoločnom stánku s Múzeom dopravy Bratislava (MDB) Slovenského technického múzea Košice.

Stánok bol umiestnený v priestoroch námestia pred Euroveou a za SPK boli k dispozícii a poskytovali informácie o aktivitách a histórii SPK počas celého dňa predseda SPK Ing. Vladimír Novák a hospodár SPK Ing. Štefan Chalupka. V spoločnom stánku MDB a SPK okrem iného zabezpečilo MDB premietanie dokumentu z vyťahovania Šturca na opravárenskú polohu v južnom bazéne bratislavského prístavu.

Okrem informácií, ktoré boli poskytované priamo v stánku, si mohli záujemcovia obzrieť plavidlo Šturec, ktoré je v správe MDB a obnova ktorého sa realizuje pod odbornou gesciou SPK.

Úloha prezentovať plavidlo, ktoré je v súčasnosti uložené na štapelovej polohe v južnom bazéne bratislavského prístavu a postupne na ňom prebiehajú v rámci možností rôzne práce ako čistenie, upratovanie a ostraňovanie odpadu z interiéru lode, pripadla členom OS Šturec.

Členovia OS Šturec oboznamovali účastníkov okružných jázd „vláčika“ Prešporáčik s históriou lode ŠTUREC, so zámermi DMB sprístupniť ho širokej verejnosti a aj s prácami, ktoré bude potrebné pre dosiahnutie tohto cieľa v odbornej gescii SPK vykonať.

Akcia sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti a potešilo nás, že návštevníci prístavu nám kládli najrôznejšie otázky súvisiace nielen s loďou ŠTUREC, ale aj s plavbou všeobecne. Ako sme sa dozvedeli, „vláčiky“ prepravili v priebehu celého dňa cca 700 návštevníkov prístavu, ktorí v areáli Eurovea čakali v radoch na možnosť absolvovať „vláčikom“ exkurziu po prístave.

Členovia OS ŠTUREC v zložení: J. Bohunský, Ing. J. Mandl a kpt. V. Novák, ako aj ďalší spolupracovníci a sympatizanti SPK kpt. M. Kollár a kpt. K. Puha, poskytovali návštevníkom informácie v čase od 09:00 hod do 18:00.

Na záver patrí poďakovanie všetkým zúčastneným, vďaka ktorým mala akcia priaznivý ohlas.

Upútavka na Deň prístavov a fotografie z akcie sú k dispozícii v prílohe tejto informácie.

 

V Bratislave 16.6.2014

Ing. Vladimír Novák       a       Juraj Bohunský
predseda SPK                      člen OS Šturec

 • IMG00
 • Description:

  Upútavka

 • IMG_5518
 • Description:

  V stánku

 • IMG_5521
 • IMG_5537
 • IMG_5535
 • IMG_5553
 • IMG_5509
 • IMG01
 • IMG02
 • IMG03
 • IMG04
 • IMG05
 • IMG06
 • IMG07