Slovenský plavebný kongres a České plavební a vodocestné sdružení si Vás dovoľujú pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou 29. PLAVEBNÉ DNI, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septembra 2017, vo Wellness Hotel Patince pod záštitou Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a Stanislava Fialíka, splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

 Podrobné informácie k podujatiu nájdete v priloženej pozvánke.